Đế ghim giấy để bàn | Dụng cụ Cắm Bút, Ghim Giấy | Khỏe, Đẹp Tự Nhiên - KhangNhien

Thông tin chi tiết

Đế ghim giấy để bàn

Đế ghim giấy để bàn

(Cập nhật ngày: 17/08/2018)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

10.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: