Thông tin chi tiết

Đế ghim giấy để bàn

Đế ghim giấy để bàn

(Cập nhật ngày: 22/05/2022)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

10.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: