Dụng cụ Bấm, Gỡ Kim

Bấm kim số 10 vỏ Inox FO-ST02 (Thiên Long) Bấm kim số 10 vỏ Inox FO-ST02 (Thiên Long)

14.500

Bấm kim số 10 PS 10E Plus Bấm kim số 10 PS 10E Plus

26.000

Bấm số 3 Deli 319 Bấm số 3 Deli 319

31.000

Bấm kim số 3 xoay chiều 336 Hết hàng Bấm kim số 3 xoay chiều 336

Vui lòng gọi

Bấm kim lớn KW 50SA -100 tờ (chính hãng) Bấm kim lớn KW 50SA -100 tờ (chính hãng)

297.000

Bấm kim lớn KW 50LA -240 tờ (chính hãng) Bấm kim lớn KW 50LA -240 tờ (chính hãng)

418.000

Bấm kim lớn KW 50SA -100 tờ (loại 2 ) Hết hàng Bấm kim lớn KW 50SA -100 tờ (loại 2 )

Vui lòng gọi

Bấm kim lớn KW 50LA -240 tờ (loại 2 ) Hết hàng Bấm kim lớn KW 50LA -240 tờ (loại 2 )

Vui lòng gọi

Bấm 2 lỗ 974-10 tờ Bấm 2 lỗ 974-10 tờ

34.000

Bấm 2 lỗ G-star 970 - 20 tờ Bấm 2 lỗ G-star 970 - 20 tờ

39.000

Bấm 2 lỗ Munix 20016 - 20 tờ Hết hàng Bấm 2 lỗ Munix 20016 - 20 tờ

Vui lòng gọi

Bấm 2 lỗ KW-Trio -978 30 tờ L2 Hết hàng Bấm 2 lỗ KW-Trio -978 30 tờ L2

Vui lòng gọi

Bấm 2 lỗ KW-Trio -9780 30 tờ chính hãng Bấm 2 lỗ KW-Trio -9780 30 tờ chính hãng

105.000

Bấm 2 lỗ KW-Trio 9670 70 tờ L2 Hết hàng Bấm 2 lỗ KW-Trio 9670 70 tờ L2

Vui lòng gọi

Bấm 2 lỗ KW-Trio 9670 70 tờ chính hãng Bấm 2 lỗ KW-Trio 9670 70 tờ chính hãng

310.000

Kim bấm số 10 Thiên Long FO-STS02 Kim bấm số 10 Thiên Long FO-STS02

2.300

Kim bấm số 3 Thiên long FO-STS01 Kim bấm số 3 Thiên long FO-STS01

4.000

Kim bấm số 10 Plus Kim bấm số 10 Plus

2.800

Kim bấm số 3 Plus Kim bấm số 3 Plus

8.200

Kim bấm KW-Trio 23/8 chính hãng (50 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/8 chính hãng (50 tờ)

14.000

Kim bấm KW-Trio 23/10 chính hãng (70 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/10 chính hãng (70 tờ)

15.000

Kim bấm KW-Trio 23/13 chính hãng (100 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/13 chính hãng (100 tờ)

16.500

Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng (120 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng (120 tờ)

21.000

Kim bấm KW-Trio 23/17 chính hãng (140 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/17 chính hãng (140 tờ)

23.000

Kim bấm  KW-Trio 23/20 chính hãng (170 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/20 chính hãng (170 tờ)

23.700