Thông tin chi tiết

Đinh ghim màu Ageless

Đinh ghim màu Ageless

(Cập nhật ngày: 20/07/2018)

Đơn vị tính:

Gói

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Thường dùng ghim giấy trên bảng nỉ