Thông tin chi tiết

Bao đựng đĩa giấy xốp

Bao đựng đĩa giấy xốp

(Cập nhật ngày: 19/05/2018)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

30.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: