Thông tin chi tiết

Bao đựng đĩa giấy xốp

Bao đựng đĩa giấy xốp

(Cập nhật ngày: 13/11/2019)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

30.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: