Đĩa,Túi,Hộp đựng đĩa

Hộp đĩa nhựa mica mỏng Hộp đĩa nhựa mica mỏng

3.000

Bao đựng đĩa giấy xốp Bao đựng đĩa giấy xốp

30.000

Nhãn đĩa giấy Nhãn đĩa giấy

500

Đĩa CD-R Maxell lọai tốt Hết hàng Đĩa CD-R Maxell lọai tốt

Vui lòng gọi

Đĩa DVD-R Maxell Hết hàng Đĩa DVD-R Maxell

Vui lòng gọi

Đĩa CD RW Đĩa CD RW

23.000

Đĩa DVD Maxell lốc 10 cái Đĩa DVD Maxell lốc 10 cái

6.000

Đĩa CD Maxell lốc 10 cái Đĩa CD Maxell lốc 10 cái

5.500

Đĩa DVD RW lốc 10 cái Đĩa DVD RW lốc 10 cái

25.000

Hộp đĩa nhựa vỏ sò Hộp đĩa nhựa vỏ sò

2.500