Bút, Thước, Tẩy, Xóa

Chuốt bút chì 666 trong Hết hàng Chuốt bút chì 666 trong

3.500

Chuốt chì Thiên Long S04 Chuốt chì Thiên Long S04

5.000

Chuốt chì Sắt Maped Hết hàng Chuốt chì Sắt Maped

13.000

Gôm Pentel mini ZEH-03 (chính hãng) Gôm Pentel mini ZEH-03 (chính hãng)

6.300

Gôm Đen Deli 3043 Gôm Đen Deli 3043

4.000

Lau Bảng Deli 7810 Lau Bảng Deli 7810

12.500

Lau Bảng Bến Nghé BP02 Lau Bảng Bến Nghé BP02

9.000

Thước dẻo Bến Nghé/Win 20cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 20cm

2.600

Thước dẻo Bến Nghé/Win 30cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 30cm

3.300

Thước dẻo Bến Nghé/Win 50cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 50cm

12.000

Thước cứng QK 20 cm Thước cứng QK 20 cm

3.000

Thước cứng QK 30cm Thước cứng QK 30cm

3.500

Thước cứng QK 50 cm Thước cứng QK 50 cm

9.000

Thước cuộn 5m sắt Thước cuộn 5m sắt

20.000