Bút Lông Dầu

Bút lông dầu FO-PM01 CD (1 đầu nhỏ+1 đầu lông kim) Bút lông dầu FO-PM01 CD (1 đầu nhỏ+1 đầu lông kim)

7.000

Bút lông dầu FO PM05 hoặc FO PM09 (2 đầu lớn) Bút lông dầu FO PM05 hoặc FO PM09 (2 đầu lớn)

7.500

Bút lông dầu FO PM03 (1 đầu) Hết hàng Bút lông dầu FO PM03 (1 đầu)

5.000

Bút lông dầu Kokobi - Pilot Bút lông dầu Kokobi - Pilot

4.000