Bút khác, Thước, Tẩy, Xóa

Bút dạ quang FO-HL01 (2 đầu nhỏ) Bút dạ quang FO-HL01 (2 đầu nhỏ)

5.600

Bút dạ quang FO-HL02 (1 đầu to) Bút dạ quang FO-HL02 (1 đầu to)

6.300

Bút dạ quang FO-HL05 (1 đầu to) Bút dạ quang FO-HL05 (1 đầu to)

5.500

Bút lông bảng FO WB-015 Bút lông bảng FO WB-015

5.800

Bút lông bảng FO WB-02 Hết hàng Bút lông bảng FO WB-02

7.900

Bút lông dầu FO-PM01 CD (1 đầu nhỏ+1 đầu lông kim) Bút lông dầu FO-PM01 CD (1 đầu nhỏ+1 đầu lông kim)

7.000

Bút lông dầu FO PM05 hoặc FO PM09 (2 đầu lớn) Bút lông dầu FO PM05 hoặc FO PM09 (2 đầu lớn)

7.500

Bút lông dầu FO PM03 (1 đầu) Hết hàng Bút lông dầu FO PM03 (1 đầu)

5.000

Bút lông dầu Kokobi - Pilot Bút lông dầu Kokobi - Pilot

4.000

Gôm Pentel mini ZEH-03 (chính hãng) Gôm Pentel mini ZEH-03 (chính hãng)

6.300

Gôm Đen Deli 3043 Gôm Đen Deli 3043

4.000

Lau Bảng Deli 7810 Lau Bảng Deli 7810

12.500

Lau Bảng Bến Nghé BP02 Lau Bảng Bến Nghé BP02

9.000

Thước dẻo Bến Nghé/Win 20cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 20cm

2.600

Thước dẻo Bến Nghé/Win 30cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 30cm

3.300

Thước dẻo Bến Nghé/Win 50cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 50cm

12.000

Thước cứng QK 20 cm Thước cứng QK 20 cm

3.000

Thước cứng QK 30cm Thước cứng QK 30cm

3.500

Thước cứng QK 50 cm Thước cứng QK 50 cm

9.000

Thước cuộn 5m sắt Thước cuộn 5m sắt

21.000