Thông tin chi tiết

Ruột bút chì Lead

Ruột bút chì Lead

(Cập nhật ngày: 26/02/2024)

Đơn vị tính:

Thỏi

Giá:

2.900 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: