Bút Chì, Ruột Chì, Chuốt Chì

Bút chì bấm Cello thân trong 0.5mm Bút chì bấm Cello thân trong 0.5mm

8.000

Bút chì bấm Cello Axis 0.5mm Bút chì bấm Cello Axis 0.5mm

8.000

Bút chì bấm Staedtler Lunar 7612 0.5mm Bút chì bấm Staedtler Lunar 7612 0.5mm

12.500

Bút chì bấm Staedtler 777 0.5mm Bút chì bấm Staedtler 777 0.5mm

22.000

Bút chì gỗ Net N012  (có gôm) Bút chì gỗ Net N012 (có gôm)

2.500

Bút chì gỗ  G-Star (có gôm) Bút chì gỗ G-Star (có gôm)

2.500

Bút chì gỗ  TL-GP01 Bút chì gỗ TL-GP01

3.000

Bút chì gỗ Steadler 134 Bút chì gỗ Steadler 134

3.500

Ruột bút chì Lead Ruột bút chì Lead

2.900

Ruột bút chì Monami (ống) Ruột bút chì Monami (ống)

7.500

Chuốt bút chì 666 trong Hết hàng Chuốt bút chì 666 trong

3.500

Chuốt chì Thiên Long S04 Chuốt chì Thiên Long S04

5.000