Bút Bi

Bút bi bấm FO-03 ngòi nhỏ 0.5 Bút bi bấm FO-03 ngòi nhỏ 0.5

2.300

Bút bi bấm TL-025 - Grip Bút bi bấm TL-025 - Grip

3.800

Bút bi bấm FO-023 (ngòi to 0.7mm) Bút bi bấm FO-023 (ngòi to 0.7mm)

2.200

Bút bi bấm FO039 (ngòi nhỏ 0.5mm) Bút bi bấm FO039 (ngòi nhỏ 0.5mm)

2.500

Bút bi bấm TL-031 Bút bi bấm TL-031

6.900

Bút bi bấm TL-032 - Grip Bút bi bấm TL-032 - Grip

3.100

Bút bi FO-025 (nắp đậy) Bút bi FO-025 (nắp đậy)

2.200

Bút bi bấm FO 026 Bút bi bấm FO 026

6.500

Bút đế cắm bàn đôi PH01 Thiên Long Bút đế cắm bàn đôi PH01 Thiên Long

10.000