Thông tin chi tiết

Bìa phân trang nhựa A4 6 số Plus

Bìa phân trang nhựa A4 6 số Plus

(Cập nhật ngày: 17/03/2018)

Đơn vị tính:

Bộ

Giá:

10.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: