Thông tin chi tiết

Bìa lỗ dày đặc biệt

Bìa lỗ dày đặc biệt

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Xấp/10 tờ

Giá:

10.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: