Thông tin chi tiết

Bìa lỗ dày đặc biệt

Bìa lỗ dày đặc biệt

(Cập nhật ngày: 12/11/2019)

Đơn vị tính:

Xấp/10 tờ

Giá:

10.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: