Thông tin chi tiết

Bìa kiếng  A4 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

Bìa kiếng A4 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

(Cập nhật ngày: 05/12/2022)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

64.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: