Bìa kiếng, Bìa nhựa ép

Bìa kiếng  A4 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ) Bìa kiếng A4 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

64.000

Bìa kiếng  A4 VN 1.2mm (loại dày, đủ tờ) Bìa kiếng A4 VN 1.2mm (loại dày, đủ tờ)

55.000

Bìa kiếng  A3 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ) Bìa kiếng A3 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

128.000

Nhựa ép Plastic A4 - 40mic Nhựa ép Plastic A4 - 40mic

70.000

Nhựa ép Plastic A4 - 60mic Nhựa ép Plastic A4 - 60mic

85.000

Nhựa ép Plastic A4 - 80mic Nhựa ép Plastic A4 - 80mic

110.000