Bìa hộp, Bìa dây

Bìa hộp simili 5p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 5p Nitrasa (Loại 1) có dây

22.000

Bìa hộp simili 7p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 7p Nitrasa (Loại 1) có dây

23.500

Bìa hộp simili 10p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 10p Nitrasa (Loại 1) có dây

27.000

Bìa hộp simili 15p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 15p Nitrasa (Loại 1) có dây

33.500

Bìa hộp simili 20p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 20p Nitrasa (Loại 1) có dây

42.000

Bìa 3 dây 7p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 7p Thảo Linh/Nitrasa

9.300

Bìa 3 dây 10p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 10p Thảo Linh/Nitrasa

9.800

Bìa 3 dây 15p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 15p Thảo Linh/Nitrasa

11.500

Bìa 3 dây 20p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 20p Thảo Linh/Nitrasa

12.700