Bìa Hồ Sơ Các Loại khác

Bìa Thái  A4 Bìa Thái A4

35.000

Bìa Thái  A3 khổ chuẩn Bìa Thái A3 khổ chuẩn

70.000

Bìa Thái  A3 khổ lớn Bìa Thái A3 khổ lớn

76.000

Bìa Thơm A4 Bìa Thơm A4

66.000

Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF11->LAF14 Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF11->LAF14

34.000

Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF01->LAF08 Bìa còng Thiên Long 5p/7p A4 - F4 LAF01->LAF08

38.500

Bìa còng 2 mặt si khác 5p/7p F4 Bìa còng 2 mặt si khác 5p/7p F4

27.000

Bìa còng FOLAF09/LAF10 9p khổ F4/A4 xanh dương đậm Bìa còng FOLAF09/LAF10 9p khổ F4/A4 xanh dương đậm

56.500

Bìa còng KoKuYo 5p/7p A4 - F4 Bìa còng KoKuYo 5p/7p A4 - F4

49.500

Bìa còng KingJim 5p/7p A4 - F4 Bìa còng KingJim 5p/7p A4 - F4

37.000

Bìa còng nhẫn Thiên Long O-Ring 35 - ORB03/ORB02 Bìa còng nhẫn Thiên Long O-Ring 35 - ORB03/ORB02

15.500

Bìa 1 kẹp Thiên long FO CF02 Bìa 1 kẹp Thiên long FO CF02

20.000

Bìa 2 kẹp Thiên Long A4 CF-01 (1 dài, 1 ngắn) Bìa 2 kẹp Thiên Long A4 CF-01 (1 dài, 1 ngắn)

27.000

Bìa Acco A4 Thiên Long có lỗ PPFFA4 Bìa Acco A4 Thiên Long có lỗ PPFFA4

4.500

Bìa Acco A4 Thiên Long không lỗ FO-RFA4 Bìa Acco A4 Thiên Long không lỗ FO-RFA4

4.500

Bìa acco nhựa kingstar a4 Bìa acco nhựa kingstar a4

10.000

Bìa Acco giấy A4 Plus Flat File (78-035ND,36,37,..) Bìa Acco giấy A4 Plus Flat File (78-035ND,36,37,..)

8.500