Bìa Hồ Sơ Các Loại

Bìa da 40 lá A4 Hết hàng Bìa da 40 lá A4

37.500

Bìa da 60 lá A4 Hết hàng Bìa da 60 lá A4

49.500

Bìa da 80 lá A4 Hết hàng Bìa da 80 lá A4

61.500

Bìa da 100 lá A4 Hết hàng Bìa da 100 lá A4

73.500

Bìa lỗ A4 tem đỏ Bìa lỗ A4 tem đỏ

32.000

Bìa lỗ tem vàng (bìa lỗ cô gái không hộp) Bìa lỗ tem vàng (bìa lỗ cô gái không hộp)

46.000

Bìa lỗ dày đặc biệt Bìa lỗ dày đặc biệt

10.500

Bìa nút A4 Thiên Long CBF02 Bìa nút A4 Thiên Long CBF02

3.000

Bìa nút F4 Thiên Long CBF01 Bìa nút F4 Thiên Long CBF01

3.400

Bìa nút A4 Thiên Long CBF05 Bìa nút A4 Thiên Long CBF05

3.600

Bìa nút F4 Thiên Long CBF04 Bìa nút F4 Thiên Long CBF04

3.800

Bìa nút A4 Plus Bìa nút A4 Plus

5.100

Bìa phân trang giấy A4 10 số PGrand Bìa phân trang giấy A4 10 số PGrand

7.500

Bìa phân trang giấy A4 12 số PGrand Bìa phân trang giấy A4 12 số PGrand

12.500

Bìa phân trang nhựa A4 12 số Plus Bìa phân trang nhựa A4 12 số Plus

19.000

Bìa phân trang nhựa A4 10 số TM Bìa phân trang nhựa A4 10 số TM

8.700

Bìa phân trang nhựa A4 12 số TM hoặc TL Bìa phân trang nhựa A4 12 số TM hoặc TL

9.500

Bìa phân trang nhựa A4 12 số Nitrasa Bìa phân trang nhựa A4 12 số Nitrasa

11.000

Bìa phân trang nhựa 24 chữ TM Bìa phân trang nhựa 24 chữ TM

19.500

Bìa kiếng  A4 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ) Bìa kiếng A4 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

64.000

Bìa kiếng  A4 VN 1.2mm (loại dày, đủ tờ) Bìa kiếng A4 VN 1.2mm (loại dày, đủ tờ)

55.000

Bìa kiếng  A3 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ) Bìa kiếng A3 VN 1.5mm (loại dày, đủ tờ)

128.000

Nhựa ép Plastic A4 - 40mic Nhựa ép Plastic A4 - 40mic

70.000

Nhựa ép Plastic A4 - 60mic Nhựa ép Plastic A4 - 60mic

85.000

Nhựa ép Plastic A4 - 80mic Nhựa ép Plastic A4 - 80mic

110.000