Bìa Hồ Sơ Các Loại

Bìa card case A4 Bìa card case A4

10.500

Bìa card case A3 Bìa card case A3

21.000

Bìa Acco A4 Thiên Long có lỗ PPFFA4 Bìa Acco A4 Thiên Long có lỗ PPFFA4

4.500

Bìa Acco A4 Thiên Long không lỗ FO-RFA4 Bìa Acco A4 Thiên Long không lỗ FO-RFA4

4.500

Bìa acco nhựa kingstar a4 Bìa acco nhựa kingstar a4

10.000

Bìa Acco giấy A4 Plus Flat File (78-035ND,36,37,..) Bìa Acco giấy A4 Plus Flat File (78-035ND,36,37,..)

8.500

Bìa hộp simili 5p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 5p Nitrasa (Loại 1) có dây

22.000

Bìa hộp simili 7p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 7p Nitrasa (Loại 1) có dây

23.500

Bìa nút F4 Plus Bìa nút F4 Plus

5.700

Bìa hộp simili 10p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 10p Nitrasa (Loại 1) có dây

27.000

Bìa hộp simili 15p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 15p Nitrasa (Loại 1) có dây

33.500

Bìa hộp simili 20p Nitrasa (Loại 1) có dây Bìa hộp simili 20p Nitrasa (Loại 1) có dây

42.000

Bìa 3 dây 7p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 7p Thảo Linh/Nitrasa

9.300

Bìa 3 dây 10p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 10p Thảo Linh/Nitrasa

9.800

Bìa 3 dây 15p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 15p Thảo Linh/Nitrasa

11.500

Bìa 3 dây 20p Thảo Linh/Nitrasa Bìa 3 dây 20p Thảo Linh/Nitrasa

12.700

Bìa lá A4 TL- CH03 Bìa lá A4 TL- CH03

1.800

Bìa lá F4 TL- CH02 Bìa lá F4 TL- CH02

2.200

Bìa lá F4 TL- CH04 Hết hàng Bìa lá F4 TL- CH04

2.400

Bìa lá A4 Plus Bìa lá A4 Plus

2.200

Bìa nhựa 20 lá A4 Thiên Long Bìa nhựa 20 lá A4 Thiên Long

23.000

Bìa nhựa 40 lá A4 Thiên Long Bìa nhựa 40 lá A4 Thiên Long

35.000

Bìa nhựa 60 lá A4 Thiên Long Bìa nhựa 60 lá A4 Thiên Long

45.500

Bìa nhựa 80 lá A4 Thiên Long Bìa nhựa 80 lá A4 Thiên Long

5.800

Bìa da 20 lá A4 Hết hàng Bìa da 20 lá A4

25.500