Thông tin chi tiết

Bao thư trắng 12 * 18 cm

Bao thư trắng 12 * 18 cm

(Cập nhật ngày: 13/11/2019)

Đơn vị tính:

Xấp/100 tờ

Giá:

24.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: