Thông tin chi tiết

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Loại 2

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Loại 2

(Cập nhật ngày: 04/12/2022)

Đơn vị tính:

Lốc

Giá:

37.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: