Thông tin chi tiết

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Loại 1

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Loại 1

(Cập nhật ngày: 22/07/2021)

Đơn vị tính:

Lốc

Giá:

52.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: