Thông tin chi tiết

Băng keo trong Văn Phòng 1,8P – (17Yard) hoặc 1.2p

Băng keo trong Văn Phòng 1,8P – (17Yard) hoặc 1.2p

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

1.700 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: