Thông tin chi tiết

Băng keo giấy 5P (22 Yard)

Băng keo giấy 5P (22 Yard)

(Cập nhật ngày: 12/11/2019)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

11.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: