Thông tin chi tiết

Băng keo giấy 2,4P (22 Yard)

Băng keo giấy 2,4P (22 Yard)

(Cập nhật ngày: 21/05/2022)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

5.800 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

1 cây gồm 12 cuộn