Thông tin chi tiết

Băng keo dien Nano 20 Y

Băng keo dien Nano 20 Y

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

6.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: