Thông tin chi tiết

Băng keo dien Nano 10 Y

Băng keo dien Nano 10 Y

(Cập nhật ngày: 13/11/2019)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

3.800 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: