Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 5P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 5P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 05/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

6.300 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

1 cây gồm 6 cuộn