Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 2,4P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 2,4P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 07/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

3.200 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

1 cây gồm 12 cuộn