Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 1.2P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 1.2P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 21/05/2022)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

2.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: