Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 1.2P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 1.2P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 04/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

2.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: