Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 0.5P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 0.5P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 20/10/2021)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

1.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: