Thông tin chi tiết

Bấm kim lớn KW 50LA -240 tờ (loại 2 )

Bấm kim lớn KW 50LA -240 tờ (loại 2 )

(Cập nhật ngày: 05/12/2023)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Sản phẩm này tạm hết hàng.