Tập Sổ Các Loại

Gáy loxo 25 Ageless Gáy loxo 25 Ageless

154.000

Gáy loxo 28 Ageless Gáy loxo 28 Ageless

182.000

Gáy loxo 32 Ageless Gáy loxo 32 Ageless

196.000

Gáy loxo 38 Ageless Gáy loxo 38 Ageless

210.000

Gáy loxo 45 Ageless Gáy loxo 45 Ageless

224.000

Gáy loxo 51 Ageless Gáy loxo 51 Ageless

238.000

CK 2 (8x13 cm ) mỏng CK 2 (8x13 cm ) mỏng

5.500

CK 7 (16x21cm) dày CK 7 (16x21cm) dày

16.000

Sổ da A4 (21x30cm) dày Sổ da A4 (21x30cm) dày

34.000

Sổ da A5/70 200 trang FO MB05 Hết hàng Sổ da A5/70 200 trang FO MB05

44.500

Sổ da A6/70 200 trang FO MB06 Hết hàng Sổ da A6/70 200 trang FO MB06

25.000

Sổ da A7/70 200 trang FO MB07 Hết hàng Sổ da A7/70 200 trang FO MB07

12.500

Sổ bóp da cao cấp (gáy 6 còng cua) Sổ bóp da cao cấp (gáy 6 còng cua)

75.000

Sổ namecard 240 lá bìa nhựa Plus Sổ namecard 240 lá bìa nhựa Plus

34.500

Sổ namecard 400 lá bìa nhựa Plus Sổ namecard 400 lá bìa nhựa Plus

43.000

Sổ name card 500 lá gáy vuông Hết hàng Sổ name card 500 lá gáy vuông

61.000

Tập 96T (trắng đẹp) Tập 96T (trắng đẹp)

3.900

Tập 96T ABC Ô ly Tập 96T ABC Ô ly

6.100

Tập 200T (trắng đẹp) Tập 200T (trắng đẹp)

7.800

Tập 200T Đông Hồ Tập 200T Đông Hồ

9.500

Tập Sinh Viên 200T Vibook Monoku Ro Tập Sinh Viên 200T Vibook Monoku Ro

14.000

Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh

2.900

Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh

2.900

Biên nhận 2 liên 100 tờ (khổ 9x11) Biên nhận 2 liên 100 tờ (khổ 9x11)

4.800

Giấy giới thiệu 50 tờ (13x19) Giấy giới thiệu 50 tờ (13x19)

5.500