Thông tin chi tiết

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng 230 gsm 50 tờ

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng 230 gsm 50 tờ

(Cập nhật ngày: 15/01/2018)

Đơn vị tính:

Xấp/50 tờ

Giá:

125.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: