Bút, Thước, Tẩy, Xóa

Bút dạ quang FO-HL05 (1 đầu to) Bút dạ quang FO-HL05 (1 đầu to)

5.500

Bút lông bảng FO WB-015 Bút lông bảng FO WB-015

5.800

Bút lông bảng FO WB-02 Hết hàng Bút lông bảng FO WB-02

7.900

Bút lông dầu FO-PM01 CD (1 đầu nhỏ+1 đầu lông kim) Bút lông dầu FO-PM01 CD (1 đầu nhỏ+1 đầu lông kim)

7.000

Bút lông dầu TL-PM02 (1 đầu nhỏ) Hết hàng Bút lông dầu TL-PM02 (1 đầu nhỏ)

4.400

Bút lông dầu FO PM05 hoặc FO PM09 (2 đầu lớn) Bút lông dầu FO PM05 hoặc FO PM09 (2 đầu lớn)

7.500

Bút lông dầu FO PM03 (1 đầu) Hết hàng Bút lông dầu FO PM03 (1 đầu)

5.000

Bút lông dầu Kokobi - Pilot Bút lông dầu Kokobi - Pilot

4.000

Bút xóa Thiên Long TL-CP02 (12ml) Bút xóa Thiên Long TL-CP02 (12ml)

17.000

Bút xóa Thiên Long TL-CP05 (7ml) Hết hàng Bút xóa Thiên Long TL-CP05 (7ml)

11.500

Bút xóa Thiên Long TL-CP01 (10ml) Bút xóa Thiên Long TL-CP01 (10ml)

11.500

Bút xóa K310 Bút xóa K310

25.000

Bút xóa kéo Plus mini (5*5mm) Bút xóa kéo Plus mini (5*5mm)

11.000

Bút xóa kéo Plus WHIPER V (5*10mm ) 42-207 Bút xóa kéo Plus WHIPER V (5*10mm ) 42-207

16.500

Ruột xóa kéo Plus  WHIPER V 5mm (42-208) Ruột xóa kéo Plus WHIPER V 5mm (42-208)

14.000

Bút chì bấm Cello thân trong 0.5mm Bút chì bấm Cello thân trong 0.5mm

8.000

Bút chì bấm Cello Axis 0.5mm Bút chì bấm Cello Axis 0.5mm

8.000

Bút chì bấm Staedtler Lunar 7612 0.5mm Bút chì bấm Staedtler Lunar 7612 0.5mm

12.500

Bút chì bấm Staedtler 777 0.5mm Bút chì bấm Staedtler 777 0.5mm

22.000

Bút chì gỗ Net N012  (có gôm) Bút chì gỗ Net N012 (có gôm)

2.500

Bút chì gỗ  G-Star (có gôm) Bút chì gỗ G-Star (có gôm)

2.500

Bút chì gỗ  TL-GP01 Bút chì gỗ TL-GP01

3.000

Bút chì gỗ Steadler 134 Bút chì gỗ Steadler 134

3.500

Ruột bút chì Lead Ruột bút chì Lead

2.900

Ruột bút chì Monami (ống) Ruột bút chì Monami (ống)

7.500